Gpa English
Murray Jones

Murray Jones

- Cử nhân xuất sắc về chính trị và triết học từ Đại học Sheffield (Russell Group University - nằm trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới - QS World Rankings 2018).

- Từng là nhà báo cho tờ Times of Tunbridge Wells, Anh.

- Là một trong những giảng viên dạy tranh biện và tư duy phản biện tốt nhất tại Hà Nội hiện nay