Gpa English
James O'neill

James O'neill

- Cử nhân Anh ngữ và Lịch sử trường NUI Maynooth

- Kinh nghiệm giảng dạy hơn 2 năm các khóa kỹ năng như tranh biện, tư duy phản biện và luyện thi World Scholar's Cup.