Gpa English
Nina Smith

Nina Smith

- Giám đốc trại hè GPA Camps Hội An

- Đã đặt chân đến 15 quốc gia và đã từng có thời gian sinh sống tại 3 quốc gia ở châu Á gồm có Trung Quốc, Indonesia và Phillipines.

- Có bằng về quản lý và có chứng chỉ TEFL 120 giờ, 3 năm kinh nghiệm giảng dạy về tiếng Anh tại Việt Nam.