Gpa English
Melissa LaFrance

Melissa LaFrance

- Thạc sỹ MBA về quản lý công nghệ

- Huấn luyện viên tiếng Anh cho chương trình đào tạo khách sạn của Mandarin Oriental Hotel. Giúp Nike thiết  lập chương trình ESL mới cho nhà máy sản xuất tại Sri Racha, Thái Lan.

- Giám đốc dự án cho các công ty công nghệ và tình nguyện với các tổ chức phi lợi nhuận giúp giới thiệu thanh thiếu niên và phụ nữ vào nghề nghiệp công nghệ.