Gpa English
 Lelania Taylor

Lelania Taylor

- Kinh nghiệm nhiều năm làm việc như một nhà hoạt động xã hội với hầu hết những người có hoàn cảnh khó khăn tại Úc

- Giáo viên có nhiều kinh nghiệm về các khóa học nói trước công chúng và tiếng Anh tư duy phản biện

- Là người điều phối, cố vấn và hỗ trợ cho các bạn thanh thiếu niên học tập & bổ trợ những kỹ năng mới phù hợp với bản thân.