Gpa English
Claire Harvey

Claire Harvey


- Tốt nghiệp trường Bard College (New York), Oxford (Anh) và NYU tại Berlin, Đức

- Có kinh nghiệm làm việc với sinh viên Mỹ để cải thiện kỹ năng đọc hiểu của họ. Claire thích làm việc với các bạn học sinh về kỹ năng viết phân tích của và quá trình nộp đơn của các bạn vào các trường đại học danh tiếng.